vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  Danmarks Radio FORTSÆTTER VILDLEDNING om grundvandet!


  I forlængelse af indslaget i TV-Avisen på DR1 i går d. 13.01.22 kl. 21 undrer formand Ulrik Lunden sig meget over den vinkling Walther Brusch fra Danmarks Naturfredningsforening og DR1 gør i forhold til de restriktioner som tyske landmænd er underlag  Formand Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 17-01-2022  I Danmark har vi verdens skrappeste krav til udnyttelse af organiske gødningsstoffer. Vi bruger kun pesticider der er godkendt efter verdens måske strengeste godkendelsessystem.
  Og i forhold til reguleringer og kontrol er danske landmænd underlagt strenge krav til dokumentation. I Tyskland er der intet krav om indsendelse af gødningsregnskaber og sprøjtejournaler, hvilket ifølge DR1 indslaget kun er et krav i drikkevandsområderne.

  Til gengæld kan vi rose vores tyske naboer for, at de har meget større fokus på potentielle kilder til forurening f.eks. fra boliger, veje og vandløb og punktkilder.

  Systematik, sammenhæng og proportionalitet er kendetegnede for det tyske system. Det kunne være rart, om det var den konklusion Walther Brüsch havde draget, efter han har fået indsigt i det tyske system. I stedet vil Walther Brüsch og DR1 hellere skabe en vinkel, hvor det ser ud som om danske landmænd er bagud i forhold til sikre det danske drikkevand sammenlignet med vores tyske naboer.

  Den konklusion som DR! Og Walther Brüsch drager er simpelthen forkert, hvis målet er at sikre danskerne rent drikkevand for fremtiden. Fokus skal i stedet rettes imod sivende punktkilder og den store brug af biocider i det danske miljø, som der overhovedet ikke er styr på.

  Danmarks Radio fortsætter hermed den vildledning af danskerne om grundvandet som har kørt i snart en måned i programmerne ”Byen med det giftige vand”.

  Husk at i de sidste 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring sløjfet i Danmark på grund af forurening med pesticider fra landbrugets dyrkningsflade (markerne).  Læs mere: https://ffgb.dk/2022/01/17/danmarks-radio-fortsaetter-vildledningen-om-grundvandet/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.