vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  Enten må DANVA stille sikkerhed eller stikke piben ind
  Fagchef Bente Andersen og formand Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 08-12-2021  Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) sætter i en pressemeddelelse og et debatindlæg i JP d. 14.11.21 fokus på implementeringen af de såkaldte Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Han undlader at forklare, hvorfor kompensationen for landmændenes mistede dyrkningsret “samlet set” skulle blive ringere efter 2022. Det er reelt en trussel om et forhold, der strider mod forvaltningsrettens ligebehandlingskrav. Kun den, som mødes med tvang kan påberåbe sig ligebehandling med den, som har solgt frivilligt. Ikke omvendt. Det står helt for hans egen regning, at frivilligt salg nu og her “samlet set” skulle være bedre end ekspropriation. Den enkelte landmand risikerer, at en lukrativ løsning som man lokker med, strider mod EU’s statsstøtteregler. Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG) kræver, at DANVA stiller sikkerhed for eventuelt EU-tilbagebetalingskrav. Vil Carl-Emil Larsen ikke det, må han stikke piben ind. Enten-eller. Udgangspunktet er også skattepligt ved frivillig afståelse. Modsat ved ekspropriation. Også skattepligten vil stille landmanden væsentligt anderledes end forudsat.

  Det er en “gratis omgang” at bebrejde landmændene for ikke at ville indgå såkaldt frivillige aftaler, når man ikke loyalt vil anerkende de juridiske og økonomiske risici, som de løber. Hvis ikke Carl-Emils eget bagland selv vil holde landmændene skadesløse for at påtage sig uoverskuelige risici, må Danva stikke piben ind. Enten stille sikkerhed eller stikke piben ind.

  Landmændene kan ikke narres eller lokkes
  Selvfølgelig er det et problem at bruge offentlige penge indgå frivillige aftaler, som risikerer at udløse tilbagebetalingspligt for landmanden. For der er intet fagligt belæg for, at forbud mod godkendte pesticider på landbrugets marker vil gøre nogen forskel for drikkevandet. De seneste 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring i Danmark sløjfet som følge af landbrugets dyrkningsflade (Fig 1. Kilde: GEUS). Alle pesticider til brug i landbruget skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet. Det er et ufravigeligt krav, at moderne pesticider er biologisk omsat inden de forlader rodzonen. Den ensidige fokusering på landbrugets dyrkningsflade er et farligt vildspor, da det fjerner fokus på de reelle årsager til kemiske stoffer i grundvandet fra tusindvis af sivende losse- og fyldpladser, nedgravet kemikalieaffald, jernbaner, træbeskyttelse, brandskum, jernbaner, veje og andre punktkilder. En aktuel miljøsag ved Ulsted-Aalebæk Vandværk i Aalborg Kommune er et glimrende eksempel herpå.

  Det er lige nøjagtig den dyrkning dansk landbrug har præsteret de sidste 100 år, der gør at det er på landet og ikke under byerne, at den danske befolkning kan hente rent drikkevand. Den manglende påpasselighed bybefolkningen har udvist over for grundvandet under byerne har ikke givet rent drikkevand.  Læs mere: https://ffgb.dk/2021/12/08/pressemeddelelse-2/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.