vand-kvalitet.dk

- Fors A/S (Vallestrup)

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 198. 574)


Borested: Holbæk Vandværk, Vallestrup Kildeplads (4300)

Boringsdato: 25. okt. 1993

Brøndborer: Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

Dybde: 70.50 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 30.17

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

198. 574 1993-10-25 2017-01-01 Vandværksboring

198. 574 2017-01-01 Vandværksboring

Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.