vand-kvalitet.dk

- Nørre Jernløse Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 205. 519)


Borested: Nørre Jernløse-Regstrup udflyttervandværk, 60 m Sv for vandværket (4420)

Boringsdato: 10. dec. 1979

Brøndborer: Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

Dybde: 50.50 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 17

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

205. 519 1979-12-10 2014-05-30 Vandværksboring

205. 519 2014-06-01 Vandværksboring

Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.