vand-kvalitet.dk

- St. Merløse Vandværk a.m.b.a.

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 205. 524)


  Borested: Bonderup Skov, St.Merløse Vv (4370)

  Boringsdato: 12. feb. 1981

  Brøndborer: Robert Hansen, Næstved

  Dybde: 33.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 34.67

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  205. 524 Vandværksboring

  205. 524 1981-02-12 Vandværksboring

  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.