vand-kvalitet.dk

- Englerup Vandværk A.M.B.A.

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 205. 358)


Borested: Vibekæret 8 (4060)

Boringsdato: 16. sep. 1970

Brøndborer:

Dybde: 35.25 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 33

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

205. 358 2023-11-09 Reserve/Nødvands boring

205. 358 2023-11-09 Reserve/Nødvands boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.