vand-kvalitet.dk

- Dragør Vand A/S

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 208. 1572)


  Borested: Hjørnet af Slørvej- Ndr. Dragørvej 61 (2791)

  Boringsdato: 05. dec. 1980

  Brøndborer: Bjarne Christiansen, Slagelse

  Dybde: 50.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 4.06

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  208. 1572 Vandværksboring

  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.