vand-kvalitet.dk

- Hvidovre Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 207. 3047)


Borested: Hvidovre Vandværk, M.Bechs Alle (2650)

Boringsdato: 02. nov. 1994

Brøndborer: Bent Hasbo Aps

Dybde: 54.90 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 11.31

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

207. 3047 Vandværksboring

Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.