vand-kvalitet.dk

- Islevbro Vandværk, Kilde X

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 200. 26F)


  Borested: ISLEV, KILDEPLADS X, KVF BOR.NR.6 (2610)

  Boringsdato: 01. dec. 1943

  Brøndborer: Københavns Vandforsyning (fra 2003 KE Partner)

  Dybde: 55.20 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 10

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 26F 1995-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.