vand-kvalitet.dk

- Islevbro Vandværk, Kilde X

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 200. 2980)


  Borested: Islevbro Vandværk, Kilde X, K V x 2a (2610)

  Boringsdato: 17. jul. 1969

  Brøndborer: Københavns Vandforsyning (fra 2003 KE Partner)

  Dybde: 30.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 10.33

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 2980 1995-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.