Vandkvalitet

- Snogebæk Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Boring info:

(DGU nr.: 247. 306)


Borested: Snogebæk Vandværk, Mindebo (3730)

Boringsdato: 09. jun. 1973

Brøndborer:

Dybde: 84.50 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 12.47

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk