vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Boring info:

  (DGU nr.: 132. 1979)


  Borested: Esbjergvej, Estrup skov (6600)

  Boringsdato: 02. sep. 2008

  Brøndborer: Søren Pedersen Brøndboring A/S

  Dybde: 135.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 51.36

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  132. 1979 2012-11-20 Vandværksboring

  132. 1979 1800-01-01 9999-12-31 Vandværksboring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.