vand-kvalitet.dk

- TREFOR Vand, Lysholt VV (Hedensted Kildeplads)

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 116. 1527)


  Borested: Vesterbyvej 15B, Vejle Vandforsyning (8722)

  Boringsdato: 01. jul. 1996

  Brøndborer: Iversen & Sønner, Vejle

  Dybde: 48.50 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 69.94

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  116. 1527 2017-01-01 Vandværksboring

  116. 1527 2017-01-01 Vandværksboring

  116. 1527 1996-07-01 Vandværksboring

  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.