vand-kvalitet.dk

- Lynge Vandværk I/S

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Boring info:

  (DGU nr.: 193. 111)


  Borested: I/S Lynge vandværk Lynge Bytorv, Hillerødvej 60 (3540)

  Boringsdato: 10. dec. 1931

  Brøndborer: Emil Frederiksen

  Dybde: 69.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 58.12

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  193. 111 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.