vand-kvalitet.dk

- Hjerm Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Boring info:

  (DGU nr.: 64. 637)


  Borested: Hjerm Vandværk (7560)

  Boringsdato: 11. aug. 1978

  Brøndborer: Poul Christiansen,Højslev

  Dybde: 76.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 31.64

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  64. 637 2017-01-01 2018-01-10 Vandværksboring

  64. 637 2018-01-10 Vandværksboring

  64. 637 1978-08-11 2018-01-10 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.