Vandkvalitet

- Grønbjerg Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Grønbjerg Vandværk:


Anlægsnavn:

Grønbjerg Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 100430

Journalnummer: 2011052403A

Datum: EUREF89

Firma id nr: 500

Adresse: Svinget 5

Postnr & by: 6971 Spjald

Kommune: Ringkøbing-Skjern

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (471397.50, 6225682.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=100430

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

110113 68.000 2011-06-27 2038-09-05 Indvindingsopland beregnet på 85.000 m3 jf redegørelse

92809 85.000 2008-09-05 2038-09-05

80702 85.000 2001-08-30 2010-08-20

80701 110.000 1979-08-20 2001-08-29

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

83. 1753 2006-12-15 Vandværksboring

83. 1241 1978-06-28 Vandværksboring

83. 1220 1974-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

83. 1219 1975-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

83. 1085 1971-11-30 2007-05-21 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

83. 1080 1966-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

83. 1079 1967-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

83. 42 1943-10-25 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk