Vandkvalitet

- Karlslunde Strands Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Karlslunde Strands Vandværk:


Anlægsnavn:

Karlslunde Strands Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 104368

Journalnummer: 8-77-12-253-1-00

Datum: EUREF89

Firma id nr: 18

Adresse: Oldermandsvej 1

Postnr & by: 2690 Karlslunde

Kommune: Greve

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (705930.44, 6162081.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=104368

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

84310 75.000 2000-11-07 2011-12-19 Aftale om nedsættelse. Øvrige dokumenter: 12-10-1984, Vedr. ansøgning om till. til etablering af en erstatningsboring Aftale om nedsættelse. Øvrige dokumenter: 12-10-1984, Vedr. ansøgning om till. til etablering af en erstatningsboring

84307 200.000 1967-11-16 2008-12-30 pejlinger foretages 2 gange årligt - og resultaterne indberettes til kommunen pejlinger foretages 2 gange årligt - og resultaterne indberettes til kommunen

84306 100.000 1935-07-29 1967-11-16

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

207. 2730 1984-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 2662 1979-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 2639 1977-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 2543 1972-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 2314 1980-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 2295 1991-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 216E 1986-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 216D 1979-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 216C 1985-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 216B 1949-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 216A 1979-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk