Vandkvalitet

- Ejby Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Ejby Vandværk:


Anlægsnavn:

Ejby Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 104929

Journalnummer: 8-77-12-267-1-96

Datum: EUREF89

Firma id nr: 15

Adresse: Ejbyvej 101 B

Postnr & by: 4623 Lille-Skensved

Kommune: Køge

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (694206.50, 6153247.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=104929

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

143373 250.000 2019-12-05 2049-12-04

121623 374.000 1973-03-27 2010-04-01

121622 300.000 2000-02-22 2016-08-13 Forlænget 14/12/2015. øvrige dokumenter:03-11-1975, Vedr. ansøgning om vandindvindingsret for Ejby Vandværk20-02-1989, Foreløbig till. til etablering af kildeplads22-01-1991, Vedr. forlængelse af foreløbig till. til etablering af kildeplads for Ejby Vandværk31-03-1993, Till. t

83753 300.000 2000-02-22 2016-08-13 Administrativt forlænget 9/12-2013. Forlænget 14/12/2015. øvrige dokumenter: 03-11-1975, Vedr. ansøgning om vandindvindingsret for Ejby Vandværk 20-02-1989, Foreløbig till. til etablering af kildeplads 22-01-1991, Vedr. forlængelse af foreløbig till. til etablering af kildeplads for Ejby Vandværk 31-03-1993, Till. til installering af magnetisk vandbehandling 14-04-1993, Midl. till. til anvendelse af en indvindingsboring 22-04-1996, Till. til indvinding af grundvand 23-05-1997, Till. til udførsel af boringer samt afslag på ansøgning om forøget vandindvindingstilladelse 12-10-1998, Till. til vandindvinding og etablering af indvindingsboring 20-12-1999, Endelig till. til vandindvinding Administrativt forlænget 6/12-2010 øvrige dokumenter: 03-11-1975, Vedr. ansøgning om vandindvindingsret for Ejby Vandværk 20-02-1989, Foreløbig till. til etablering af kildeplads 22-01-1991, Vedr. forlængelse af foreløbig till. til etablering af kildeplads for Ejby Vandværk 31-03-1993, Till. til installering af magnetisk vandbehandling 14-04-1993, Midl. till. til anvendelse af en indvindingsboring 22-04-1996, Till. til indvinding af grundvand 23-05-1997, Till. til udførsel af boringer samt afslag på ansøgning om forøget vandindvindingstilladelse 12-10-1998, Till. til vandindvinding og etablering af indvindingsboring 20-12-1999, Endelig till. til vandindvinding

83751 374.000 1973-03-27 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

212. 1194 Vandværksboring

212. 1083 1969-01-01 1988-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

212. 1023 1987-01-01 Vandværksboring

212. 1013 1985-01-01 Vandværksboring

212. 978 Vandværksboring

212. 977 Vandværksboring

212. 976 1977-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

212. 898 1989-01-01 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

212. 897 1985-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

212. 894 1999-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

212. 734 1964-01-01 1981-01-01 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

212. 525 1980-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk