Vandkvalitet

- Hjerting Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Hjerting Vandværk:


Anlægsnavn:

Hjerting Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 50815

Journalnummer: 2013-14477

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Bytoften 8

Postnr & by: 6710 Esbjerg V

Kommune: Esbjerg

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (459572.94, 6153482.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=50815

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

127532 440.000 2015-06-06 2045-06-15

109308 350.000 2011-04-16 2015-06-05 Omflytning af indvindingsmængde fra Sjælborg til Hjerting Kildeplads (JATJ)

60173 310.000 2005-06-28 2011-04-15 Endelig tilladelse e-sag 04/6862

60172 510.000 2000-05-12 2005-06-28 Nedsættelse af en tilladelse der ikke eksisterer J. 8-77-12-561-1-98

60171 1.000.000 1999-02-10 2000-05-12

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

121. 1409 2017-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

130. 550 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

130. 549 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

121. 921 2017-01-01 Vandværksboring

121. 853 2017-01-01 Vandværksboring

121. 852 2017-01-01 Vandværksboring

121. 851 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

121. 847 2017-01-01 Vandværksboring

121. 826 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

121. 498 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

121. 283 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk