Vandkvalitet

- Hejnsvig Vandværk I/S
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Hejnsvig Vandværk I/S:


Anlægsnavn:

Hejnsvig Vandværk I/S


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 51184

Journalnummer: 8-77-30-565-1-79

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Bredgade 31b

Postnr & by: 7250 Hejnsvig

Kommune: Billund

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (499556.30, 6172489.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=51184

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

60528 100.000 2006-08-08 2036-08-08 0 Tilladelsen ligger i e-arkivet. Tilladelsen ligger i e-arkivet.

60211 130.000 2000-04-27 2006-08-08 0 Fra plantcatchcond: Administreres pga Gebyr-ingen egentlig indvindingstilladelse Fra plantcatchcond: Administreres pga Gebyr-ingen egentlig indvindingstilladelse

60210 250.000 1996-06-26 2000-04-27 Ingen egentlig tilladelse

60209 250.000 1995-06-29 1996-06-26 Foreløbig tilladelse

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

114. 1617 Vandværksboring

114. 1614 Vandværksboring

114. 1436 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 837 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 557 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 100 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 79 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 73 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk