Vandkvalitet

- Grimstrup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Grimstrup Vandværk:


Anlægsnavn:

Grimstrup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 52112

Journalnummer: 8-77-12-567-3-98

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Digevej 15

Postnr & by: 6818 Årre

Kommune: Esbjerg

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (478097.75, 6153661.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=52112

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

135607 50.000 2015-06-01 2035-06-01

114244 50.000 2012-07-13 2015-06-01

60241 50.000 2000-02-07 2012-07-12 Nedsættellse af indvindingstilladelse pga Gebyr

60240 125.000 1982-07-12 2000-02-07 Endelig indvindingstilladelse

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

131. 1182 Vandværksboring

131. 233 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

122. 878 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk