Vandkvalitet

- St. Spjellerup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for St. Spjellerup Vandværk:


Anlægsnavn:

St. Spjellerup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 55499

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Toftagervej 3

Postnr & by: 4653 Karise

Kommune: Faxe

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (705095.00, 6129961.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=55499

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

136801 12.500 2018-03-28 2048-03-28

65475 20.000 1999-12-28 2015-11-06

65474 35.000 1985-11-06 1999-12-28

65473 8.000 1952-07-04 1985-11-06

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

218. 360 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk