Vandkvalitet

- Sønderby Vandværk Femø
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Sønderby Vandværk Femø:


Anlægsnavn:

Sønderby Vandværk Femø


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 56133

Journalnummer: 04-010569

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Madsens Vænge 8

Postnr & by: 4945 Femø

Kommune: Lolland

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (662229.00, 6094244.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56133

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

66313 15.000 1999-12-29 2026-05-15

66312 30.000 1996-05-15 1999-12-29

66311 30.000 1969-06-09 1996-05-15

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

230. 164 1979-05-13 Vandværksboring

230. 39 1946-10-21 Vandværksboring

230. 38 1946-12-18 2011-04-29 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk