Vandkvalitet

- Sebberup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Sebberup Vandværk:


Anlægsnavn:

Sebberup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 73969

Journalnummer: 9-99-20-769-93

Datum: EUREF89

Firma id nr: 9

Adresse: Hovedvejen 107

Postnr & by: 8723 Løsning

Kommune: Hedensted

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (546464.00, 6183438.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=73969

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

140565 8 17.000 2019-03-20 2049-03-20

133339 17.000 2016-10-01 2018-10-01 administrativ forlænget

106271 17.000 2010-04-01 2016-10-01 Administrativ forlænget til 1 år efter den kommunale vandhandleplans vedtagelse

45967 17.000 2003-03-13 2010-04-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 28000 til 17000 m3/år. Gebyrloven, nedsættelse fra 28000 til 17000 m3/år.

45966 28.000 1999-10-15 2010-04-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 60000 til 28000 m3/år. Gebyrloven, nedsættelse fra 60000 til 28000 m3/år. , 8-77-12-613-21-99

45964 60.000 1965-03-09 1999-10-15 LII 07.09

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

116. 1628 2017-01-01 Vandværksboring

116. 999 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

116. 534 2017-01-01 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk