Vandkvalitet

- Malling Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Malling Vandværk:


Anlægsnavn:

Malling Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 80618

Journalnummer: 8-77-12-751-2-01

Datum: EUREF89

Firma id nr: 29

Adresse: Bredgade 11 A

Postnr & by: 8340 Malling

Kommune: Århus

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (574464.75, 6211933.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80618

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

65069 42 250.000 1996-06-10 2026-06-10

65066 350.000 1976-02-05 1996-06-10

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

99. 804

99. 743

99. 525 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 372 Pejleboring

99. 330 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 296 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 258 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 204 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 117 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk