Vandkvalitet

- Langeskov vandværk (Rønninge)
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Langeskov vandværk (Rønninge):


Anlægsnavn:

Langeskov vandværk (Rønninge)


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 81599

Journalnummer: 8-77-12-441-1-93

Datum: EUREF89

Firma id nr: 200054

Adresse: Vesterskovvej 8

Postnr & by: 5550 Langeskov

Kommune: Kerteminde

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (601515.00, 6134001.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=81599

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

67750 450.000 1998-02-13 2028-03-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

146. 579 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

146. 576 1973-02-20

146. 575 Vandværksboring

146. 572 Vandværksboring

146. 544 Vandværksboring

146. 527 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk