Vandkvalitet

- Veflinge Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Veflinge Vandværk:


Anlægsnavn:

Veflinge Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 82629

Journalnummer: 8-77-12(483)/1-87

Datum: EUREF89

Firma id nr: 200060

Adresse: Bystævnet 12

Postnr & by: 5474 Veflinge

Kommune: Nordfyns

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (573215.06, 6148344.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=82629

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

141258 180.000 2019-07-02 2049-07-02

68889 180.000 2000-03-16 2020-03-01

68888 230.000 1990-02-13 2000-03-16 vv-passer FORMANDEN kass. Erling Larsen, Nordfyns Bank, Veflinge. tlf. 64 8 0 11 55 thj

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

136. 2001

136. 1065 2020-01-01 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

136. 1064 2017-01-01 Vandværksboring

136. 341 2017-01-01 Vandværksboring

136. 89 1957-11-05 1998-12-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

136. 30 1937-08-19 2003-12-02 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk