vand-kvalitet.dk

- Fors Vand Lejre A/S - Kirke Såby Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Fors Vand Lejre A/S - Kirke Såby Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2133080 2023-09-18 11:20:00 Lejre Forsyning, forbruger. Magnolievej 22
Magnolievej 22
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81117626 vask bryggers


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 48,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Farvetal-Pt 2,300 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,280 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,400 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 15,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit 0,002 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Sulfat 69,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 8,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Naphthalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Tilstandsparametre

Konduktivitet 73,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 18,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 0,810 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,360 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,420 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 31,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 13,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,070 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,100 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 18,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-26:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Bisphenol A <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 DS/ISO 15680:2004

Methyl-tert-butylether <0,050 µg/l 5,000 0,050 DS/ISO 15680:2004

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Trifluoreddikesyre 0,063 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.