vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1759491 2020-10-29 15:30:00 Køkken
  Ribevej 45
  Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Miljø, Vejen 835-2020-80844810 Køkken


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Farvetal-Pt 2,300 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

  Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

  Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  Kimtal 22 gr 17,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Konduktivitet 34,000 mS/m 30,000 250,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

  pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 13,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.