vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1836699 2021-02-05 09:20:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2020-80848833 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium 0,037 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Calcium 54,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

  Carbon,org,NVOC 0,590 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 DS/ISO 17294-2

  Magnesium 4,400 mg/l 50,000 0,100 DS/ISO 17294-2

  Mangan 0,003 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

  Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,004 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Oxygen indhold 6,600 mg/l 0,100 DS/EN 5814


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr 3,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Hårdhed, total 8,600 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

  Konduktivitet 33,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

  pH 7,700 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 7,900 grader C 0,000 Ikke oplyst


  Uorganiske sporstoffer

  Arsen <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.