vand-kvalitet.dk

- Lavringe kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i nsker dem.

Analyse af data:

Lad os gre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, s lad os finde og levere dem til jer.

nsker I at komme i kontakt med vandvrker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet s kan er Aqualog Virk lsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandvrker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandrd
Lovgivning
Leverandr
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlgsinformationer
Oppumpede vandmngder
Rentvandsprver
Rvandsprver
PFAS p vandvrket
Stoffer i vandet

Vandprve analyse, for Lavringe kildeplads:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

2071894 2022-11-16 10:20:00
Procesvand, samlevand fra kildeplads Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018745 8119-7687


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 7,360 meq/l 0,050 DS 9963

Ammoniak+ammonium 1,100 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Anioner, total 10,000 meq/l 0,000 Beregnet

Calcium 62,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Calciumcarbonat, udfldet <3,570 mg/l 0,200 DS 236

Carbonat <2,000 mg/l 2,000 Beregnet

Carbondioxid 26,000 mg/l 2,000 DS 256

Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 0,000 DIN 38404-10

Chlorid 69,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 4,100 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 1,500 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 449,000 mg/l 3,000 DS 9963

Hrdhed, carbonat 14,000 grader dH 0,100 DS 213

Hrdhed, permanent <0,100 grader dH 0,100 DS 213

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Ionbalance 2,800 pct 0,000 Beregnet

Jern 1,100 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 5,300 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 21,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,034 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 0,071 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 130,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Natriumhydrogencarbonat 210,000 mg/l 3,000 DS 213

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,030 mg/l 0,030 Mlt i felten

Phosphor, total-P 0,037 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Silicium 13,000 mg/l 0,050 ISO 15923-1

Siliciumdioxid 28,000 mg/l 0,000 Beregnet

Sulfat 36,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Trstof,total 570,000 mg/l 10,000 DS 204


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dibromethan <0,003 g/l 0,003 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

3-ethyltoluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acenaphthen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Acenaphthylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Alkylbenzener (sum af 3) <0,020 g/l 0,020 Beregnet

Antracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(a)anthracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(a)pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzo(b+j+k)fluranthen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 g/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Crysen/triphenylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dibenz(a,h)anthracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Fluoren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Naphthalen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,010 g/l 0,010 Beregnet

Phenanthren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Tert-butyl-alkohol <0,500 g/l 0,500 GC/MS, Purge and trap

Tert-butyl-formiat <0,100 g/l 0,100 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 g/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Hydroxy-desethyl-terbuthylazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2C6MPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP 0,013 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(3-Trifluormethylphenoxy)-2-pyridin carboxylsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Azoxystrobin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Azoxystrobinsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bifenox <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Bifenox-syre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Diflufenican <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethofumesat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Fluazifop-p-butyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Fluroxypyr <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU-desamino (IN70942) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,005 g/l 0,005 ISO 11423-2:1997

Picolinafen <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pirimicarb <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Propyzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Rimsulfuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Tebuconazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hrdhed, total 14,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 94,400 mS/m Mlt i felten

Temperatur 9,200 grader C Mlt i felten

pH 7,500 pH Mlt i felten


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 2,300 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,680 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 69,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bly <0,025 g/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 620,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bromid 210,000 g/l 0,010 DS/EN ISO 10304-1

Cadmium <0,003 g/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,038 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 g/l 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 0,067 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 g/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Kvikslv <0,001 g/l 0,001 Atomfluorescens

Nikkel <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 g/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Strontium 4.800,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Slv <0,100 g/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink 0,820 g/l 0,300 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorpropan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

2,3,4,5-Tetrachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,3,4,6-Tetrachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,3-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,4,6-Trichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2-(3-Trifluoromethyl-phenoxy)nicotinsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4,6-Dichlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Chlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

4-Chlor-3-methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoic acid (MNBA) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-Chlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 g/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

CGA 108906 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEET <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diflufenican metabolit AE 0542291 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor metabolit CGA 373464 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mesotrion <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-tert-butylether <0,050 g/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Phenol <0,050 g/l 0,050 GC/MS

Pyridafol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pyridat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 g/l 0,000 Beregnet

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 g/l 0,000 Beregnet

Trifluoreddikesyre <0,050 g/l 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright 2024 All Rights Reserved.

Der er desvrre en del forsinkelse p alle mlinger der bliver offentligjorte, da kommunerne frst skal godkende disse.