vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1269093 2015-11-05 08:27:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, vandværk Normal Eurofins Miljø, Vejen 835-2014-80220728 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium 0,055 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Carbon,org,NVOC 0,590 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Chlorid 18,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

  Fluorid 0,350 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

  Mangan 0,014 mg/l 0,020 0,005 ICP-AES, SM3120

  Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,034 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

  Sulfat 20,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Kimtal 22Gr. PCA 66,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Kimtal 37Gr. PCA 35,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Konduktivitet 43,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

  pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 9,200 grader C 0,000 Ikke oplyst

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.