vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1270956 2015-11-12 14:59:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, vandværk Mikrobiologisk kontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2015-80273346 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Mikrobiologiske parametre

  Kimtal 22Gr. PCA 5,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Kimtal 37Gr. PCA 1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.