vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1321678 2016-12-05 07:10:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet Eurofins Miljø, Vejen 835-2016-80350964 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium 0,008 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Calcium 68,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

  Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 2,000 5,000 DS 236

  Carbon,org,NVOC 0,770 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Chlorid 19,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

  Farvetal-Pt 1,100 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

  Fluorid 0,360 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

  Hydrogencarbonat 223,000 mg/l 3,000 DS 9963

  Inddampningsrest 270,000 mg/l 1.500,000 10,000 DS 204

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

  Kalium 2,400 mg/l 10,000 0,050 ICP-AES, SM3120

  Magnesium 7,000 mg/l 50,000 0,100 ICP-AES, SM3120

  Mangan 0,011 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

  Natrium 13,000 mg/l 175,000 0,100 ICP-AES, SM3120

  Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,002 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Oxygen indhold 11,900 mg/l 0,100 DS/EN 5814

  Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

  Sulfat 21,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

  Turbiditet 0,080 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Hårdhed, total 11,000 grader dH 0,500 ICP-AES, SM3120

  Konduktivitet 44,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

  pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 9,000 grader C 0,000 Ikke oplyst

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.