vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1357511 2017-11-28 07:45:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, vandværk (02+09) Normalkontrol + organisk mikroforurening Eurofins Miljø, Vejen 835-2016-80351192 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Carbon,org,NVOC 0,570 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Chlorid 19,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

  Fluorid 0,360 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

  Mangan 0,004 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

  Nitrat 0,450 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 SM

  Sulfat 21,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Organisk mikroforurening

  1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,2-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Chloroform <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Ethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  M+P-xylen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Naphtalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  O-xylen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap


  Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

  2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  2,6-dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, desisopropy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


  Tilstandsparametre

  Konduktivitet 45,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

  pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 9,100 grader C 0,000 Ikke oplyst  2,4-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  2,6-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  CGA 62826 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.