vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1431721 2018-11-05 07:15:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80613395 Afgang vandværk


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium 0,012 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Calcium 62,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

  Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 2,000 DS 236

  Carbon,org,NVOC 0,750 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Chlorid 19,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

  Farvetal-Pt <1,000 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

  Fluorid 0,360 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

  Hydrogencarbonat 222,000 mg/l 3,000 DS 9963

  Inddampningsrest 270,000 mg/l 1.500,000 10,000 DS 204

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

  Kalium 2,300 mg/l 10,000 0,050 ICP-AES, SM3120

  Magnesium 6,100 mg/l 50,000 0,100 ICP-AES, SM3120

  Mangan 0,009 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

  Natrium 13,000 mg/l 175,000 0,100 ICP-AES, SM3120

  Nitrat 0,580 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,003 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Oxygen indhold 12,300 mg/l 0,100 DS/EN 5814

  Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 SM

  Sulfat 20,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

  Turbiditet 0,170 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Kimtal 22 gr 6,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

  Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Hårdhed, total 10,000 grader dH 0,500 ICP-AES, SM3120

  Konduktivitet 44,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

  pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 8,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.