vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1543409 2019-10-21 08:55:00 Baggang
  Frugthaven 10
  Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2019-80726281


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Nitrit 0,003 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Uorganiske sporstoffer

  Aluminium 2,300 µg/l 200,000 0,200 DS/ISO 17294-2

  Arsen 0,920 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Bly 0,130 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

  Cadmium <0,003 µg/l 3,000 0,003 DS/ISO 17294-2

  Chrom <0,030 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Kobber 7,600 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Nikkel 0,110 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Zink 42,000 µg/l 3.000,000 0,300 DS/ISO 17294-2

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.