vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1741597 2020-09-30 07:10:00 Afgang vandværk
  Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2019-80670475


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Calcium 66,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

  Carbon,org,NVOC 0,550 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 DS/ISO 17294-2

  Magnesium 6,200 mg/l 50,000 0,100 DS/ISO 17294-2

  Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

  Nitrat 0,360 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Oxygen indhold 7,700 mg/l 0,100 DS/EN 5814


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr 1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

  1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  2,6-dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

  AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, desisopropy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

  Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

  Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

  Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


  Tilstandsparametre

  Hårdhed, total 11,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

  Konduktivitet 35,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

  pH 7,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 8,900 grader C 0,000 Ikke oplyst


  Uorganiske sporstoffer

  Arsen 1,100 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2  2,4-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  2,6-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

  CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  CGA 62826 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

  Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.