vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1783100 2020-11-23 07:50:00 Køkken
  Lodsstien 15
  Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2020-80843289


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr 2,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Uorganiske sporstoffer

  Aluminium 1,300 µg/l 200,000 0,200 DS/ISO 17294-2

  Arsen 0,960 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Bly 0,180 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

  Cadmium <0,003 µg/l 3,000 0,003 DS/ISO 17294-2

  Chrom <0,030 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Kobber 7,200 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Nikkel 0,450 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Zink 34,000 µg/l 3.000,000 0,300 DS/ISO 17294-2

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.