Vandkvalitet

- Billund Vandværk (Overanlæg)
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer


Stoffer uden gruppe:
Lugt
Smag
Syn

Kemiske hovedbestanddele:
Ammoniak+ammonium
Calcium
Carbon,org,NVOC
Carbondioxid, aggr.
Chlorid
Farvetal-Pt
Fluorid
Hydrogencarbonat
Inddampningsrest
Jern
Kalium
Magnesium
Mangan
Natrium
Nitrat
Nitrit
Oxygen indhold
Phosphor, total-P
Sulfat
Turbiditet

Uorganiske sporstoffer:
Antimon
Arsen
Barium
Bly
Bor
Cadmium
Chrom
Kobber
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink

Mikrobiologiske parametre:
Colibakterier ialt
Coliforme bakt.37Gr.
E.coli
Fækale colibakterier
Kim 37 gr TGA
Kimtal 22 gr
Kimtal 22Gr. KING B
Kimtal 22Gr. PCA
Kimtal 2lGr. KING B
Kimtal 37 grader
Kimtal 37Gr. PCA
Streptoc.fæcalis
Termotol.coli.bakt.

Tilstandsparametre:
Hårdhed, total
Konduktivitet
pH
Temperatur

Stoffer i vandet, for Billund Vandværk (Overanlæg):

Graf for :

Der er ikke valgt noget stof.
Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk