vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Stoffer i vandet, for Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD:

  Graf for :

  Der er ikke valgt noget stof.

  Stoffer uden gruppe:
  1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonsyre
  2,4-dichlorphenol
  2,6-dichlorphenol
  4-Chlor-2-methylphenol
  CGA 108906
  CGA 62826
  Epichlorhydrin
  Lugt
  Pentachlorphenol
  Perfluorbutansulfonsyre
  Perfluorbutansyre
  Perfluorhexansulfonsyre
  Perfluorodecansyre
  Perfluoroheptansyre
  Perfluorohexansyre
  Perfluoroktansulfonamid
  Perfluoroktansulfonsyre
  Perfluoroktansyre
  Perfluorononansyre
  Perfluorpentansyre
  Phenol
  Smag
  Sum af PFAS, 12 stoffer
  Syn

  Kemiske hovedbestanddele:
  Ammoniak+ammonium
  Anioner, total
  Calcium
  Carbon,org,NVOC
  Carbondioxid, aggr.
  Chlorid
  Farvetal-Pt
  Fluorid
  Hydrogencarbonat
  Inddampningsrest
  Ionbalance
  Jern
  Kalium
  Kationer, total
  Magnesium
  Mangan
  Natrium
  Nitrat
  Nitrit
  Orthophosphat-P
  Oxygen indhold
  Permanganattal KMnO4
  Phosphor, total-P
  Sulfat
  Turbiditet

  Uorganiske sporstoffer:
  Aluminium
  Antimon
  Arsen
  Bly
  Bor
  Cadmium
  Chrom
  Cyanid, total
  Kobber
  Kobolt (Co)
  Kviksølv
  Nikkel
  Selen
  Zink

  Organisk mikroforurening:
  1,1,1,2-tetrachlorethan
  1,1,1-trichlorethan
  1,1,2,2-Tetrachlorethan
  1,1,2-Trichlorethan
  1,1-Dichlorethylen
  1,2-dichlorethan
  Acrylamid
  Benz(b)fluoranthen
  Benz(ghi)perylen
  Benz(k)fluoranthen
  Benzen
  Benz[a]pyren
  Chloroform
  Cis-1,2-dichlorethylen
  Dichlormethan
  Ethylbenzen
  Fluoranthen
  Indeno(1,2,3-cd)pyren
  M+P-xylen
  Naphtalen
  O-xylen
  Tetrachlorethylen
  Tetrachlormethan
  Toluen
  Trans-1,2-dichloreth
  Trichlorethylen
  Vinylchlorid

  Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:
  2,4-D
  2,6-DCPP
  2,6-Dichlorbenzamid
  2,6-dichlorbenzosyre
  2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
  4-CPP
  4-Nitrophenol
  AMPA
  Atrazin
  Atrazin, desethyl-
  Atrazin, desisopropy
  Atrazin, hydroxy-
  Bentazon
  Cyanazin
  DEIA
  Deisopropyl-hydroxyatrazin
  Desethyl-hydroxy-atrazin
  Dichlobenil
  Dichlorprop
  Didealkyl-hydroxy-atrazin
  Dimethoat
  Dinoseb
  Diuron
  DNOC
  Ethylenthiourea
  Glyphosat
  Hexazinon
  Isoproturon
  Linuron
  MCPA
  Mechlorprop
  Metalaxyl-M
  Metamitron
  Metribuzin
  Metribuzin-desamino
  Metribuzin-desamino-diketo
  Metribuzin-diketo
  Pendimethalin
  Simazin
  Simazin, hydroxy
  Terbuthylazin
  Terbuthylazin-desethyl

  Mikrobiologiske parametre:
  Colibakterier ialt
  Coliforme bakt.37Gr.
  E.coli
  Enterobacteriaceae
  Fluorescerende kim
  Fækale colibakterier
  Fækale streptokokker
  Intestinal enterokokker
  Kim 37 gr TGA
  Kimtal 22 gr
  Kimtal 22Gr. KING B
  Kimtal 22Gr. PCA
  Kimtal 2lGr. KING B
  Kimtal 2lGr. PCA
  Kimtal 2lGr.KING A
  Kimtal 37 grader
  Kimtal 37Gr. PCA
  Skimmelsvampe

  Tilstandsparametre:
  Farve
  Hårdhed, total
  Konduktivitet
  pH
  Temperatur
  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.