Vandkvalitet

- Skørpinge Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer


Stoffer uden gruppe:
2,4+2,5-Dichlorphenol
2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol
4-Chlor-2-methylphenol
CGA 108906
CGA 62826
Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888

Kemiske hovedbestanddele:
Ammoniak+ammonium
Anioner, total
Calcium
Carbon,org,NVOC
Carbondioxid, aggr.
Chlorid
Dihydrogensulfid
Farvetal-Pt
Fluorid
Hydrogencarbonat
Iltindhold
Inddampningsrest
Ionbalance
Jern
Kalium
Kationer, total
Magnesium
Mangan
Methan
Natrium
Nitrat
Nitrit
Oxygen indhold
Permanganattal KMnO4
Phosphor, total-P
Sulfat
Sulfid-S
Turbiditet

Uorganiske sporstoffer:
Arsen
Bor
Kobolt (Co)
Nikkel

Organisk mikroforurening:
1,1,1-trichlorethan
1,2-dichlorethan
Benzen
Chloroform
Cis-1,2-dichlorethylen
Ethylbenzen
M+P-xylen
Naphtalen
O-xylen
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Toluen
Trichlorethylen

Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:
1,2,4-Triazol
2,4-D
2,6-DCPP
2,6-Dichlorbenzamid
2,6-dichlorbenzosyre
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
4-CPP
4-Nitrophenol
AMPA
Atrazin
Atrazin, desethyl-
Atrazin, desisopropy
Atrazin, hydroxy-
Bentazon
Cyanazin
DEIA
Deisopropyl-hydroxyatrazin
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl chloridazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
Dimethoat
Dinoseb
Diuron
DNOC
Ethylenthiourea
Glyphosat
Hexazinon
Isoproturon
MCPA
Mechlorprop
Metalaxyl
Metamitron
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
Pendimethalin
Pesticider, sum
Simazin
Simazin, hydroxy
Terbuthylazin
Terbuthylazin-desethyl

Mikrobiologiske parametre:
Coliforme bakt.37Gr.
E.coli
Fluorescerende kim
Fækale colibakterier
Kim 22 gr TGA
Kim 37 gr TGA
Kimtal 22Gr. KING B
Kimtal 22Gr. PCA
Kimtal 2lGr. KING B
Kimtal 37Gr. PCA
Streptoc.fæcalis

Tilstandsparametre:
Farve
Hårdhed, total
Konduktivitet
pH
Temperatur

Stoffer i vandet, for Skørpinge Vandværk:

Graf for :

Der er ikke valgt noget stof.
Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk