vand-kvalitet.dk

- Humlum Vandværk A.m.b.a.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

 • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
 • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Liste stoffer i vandet:

Stoffer uden gruppe:

 • Pesticider, sum
 • Sum af PFAS, 12 stoffer
 • PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS)
 • Nitrat/nitrit kriterie
 • Kemiske hovedbestanddele:

 • Kationer, total
 • Anioner, total
 • Turbiditet
 • Farvetal-Pt
 • Inddampningsrest
 • Oxygen indhold
 • Carbondioxid, aggr.
 • Hydrogencarbonat
 • Hårdhed, total
 • Ikke flygtigt organisk kulstof
 • Permanganattal KMnO4
 • Ammoniak+ammonium
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Phosphor, total-P
 • Calcium
 • Chlorid
 • Fluorid
 • Jern
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Sulfat
 • Dihydrogensulfid
 • Methan
 • Svovlbrinte (sulfid)
 • Calciumcarbonat, udfældet
 • Uorganiske sporstoffer:

 • Cyanid, total
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsen
 • Bly
 • Bor
 • Cadmium
 • Chrom
 • Kobolt
 • Kobber
 • Kviksølv
 • Nikkel
 • Selen
 • Strontium
 • Zink
 • Organisk mikroforurening:

 • Methyl-tert-butylether
 • Naphthalen
 • Benzen
 • Toluen
 • Benz(b)fluoranthen
 • Benz(ghi)perylen
 • Benz(k)fluoranthen
 • Acrylamid
 • Epichlorhydrin
 • o-Xylen
 • m+p-Xylen
 • Fluoranthen
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren
 • Ethylbenzen
 • Benz(a)pyren
 • Trifluoreddikesyre
 • Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

 • 4-CPP
 • DEIA
 • Terbuthylazin-desethyl
 • Simazin, hydroxy-
 • Dichlobenil
 • Diuron
 • 4-Chlor-2-methylphenol
 • 2,4-Dichlorphenol
 • 2,6-Dichlorphenol
 • Pentachlorphenol
 • 2,6-Dichlorbenzamid
 • 4-Nitrophenol
 • 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
 • Dieldrin
 • Heptachlor
 • Heptachlorepoxid
 • Aldrin
 • Desethyl-atrazin
 • Desisopropyl-atrazin
 • Hydroxy-atrazin
 • Chloridazon
 • Cyanazin
 • Dimethoat
 • Ethylenthiourea
 • Glyphosat
 • Hexazinon
 • Imazalil
 • Metamitron
 • Metribuzin
 • Pendimethalin
 • Terbuthylazin
 • 1,2,4-Triazol
 • Metamitron-desamino
 • Metribuzin-desamino-diketo
 • Metribuzin-desamino
 • Metribuzin-diketo
 • 2,4+2,5-Dichlorphenol
 • 2,6-Dichlorbenzosyre
 • Dichlorprop
 • MCPA
 • Mechlorprop
 • Dinitro-o-cresol
 • Dinoseb
 • Atrazin
 • Simazin
 • Aminomethylphosphorsyre
 • 2,4-D
 • Bentazon
 • Isoproturon
 • Monuron
 • Desethyl-hydroxyatrazin
 • Desisopropyl-hydroxyatrazin
 • Didealkyl-hydroxyatrazin
 • TFMP
 • Desphenyl chloridazon
 • Methyl-desphenyl-chloridazon
 • Metalaxyl-M
 • CGA 108906
 • N,N-Dimethylsulfamid
 • Metazachlor ESA
 • Metazachlor OA
 • Alachlor ESA
 • Dimethachlor ESA
 • Dimethachlor OA
 • Propachlor ESA
 • (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
 • Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888)
 • Metaldehyd
 • N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin
 • t-Sulfinyleddikesyre
 • 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat
 • [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
 • 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one
 • 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
 • Mikrobiologiske parametre:

 • Coliforme bakterier ved 37grader.
 • Termotolerante colibakterier
 • Intestinal enterokokker
 • Kimtal ved 37 grader, PCA
 • Escherichia coli
 • Fækale streptokokker
 • Kimtal ved 22 grader, PCA
 • Kimtal ved 22 grader
 • Kimtal ved 37 grader
 • Kimtal ved 21 grader
 • Tilstandsparametre:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Temperatur
 • Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter:

 • Cis-1,2-dichlorethylen
 • Trichlormethan
 • Tetrachlormethan
 • Tetrachlorethylen
 • Trichlorethylen
 • 1,1,1-trichlorethan
 • 1,2-Dichlorethan
 • Vinylchlorid
 • Perfluorerede stoffer:

 • Perfluorbutansyre (lineær)
 • Perfluorhexansulfonsyre
 • Perfluoroctansulfonsyre
 • Perfluorhexansyre (lineær)
 • Perfluorheptansyre (lineær)
 • Perfluoroctansyre
 • Perfluornonansyre
 • Perfluoroctansulfonamid
 • Perfluordecansyre (lineær)
 • Perfluorbutansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorpentansyre (lineær)
 • 6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær)
 • Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.