vand-kvalitet.dk

- Børup Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Børup Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 72784

  Journalnummer: 8-77-2-607018-2-83

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Kolding Landevej 81, Taulov

  Postnr & by: 7000 Fredericia

  Kommune: Fredericia

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (540062.00, 6154109.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15.9º dH


  Senest målt den: 04-06-2020


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  144057 170.000 2020-04-02 2050-05-01 Sagsnr. 18/6822 i Kommunens Acadre-system

  47781 170.000 1999-10-25 2018-08-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 200000 til 170000 m3/år. , 8-77-12-609-9-99

  47780 50 200.000 1984-06-07 1999-10-25

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  134. 1091 2017-01-01 Vandværksboring

  134. 1066 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  134. 825 2017-01-12 Vandværksboring

  134. 588 2017-01-12 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.