vand-kvalitet.dk

- Dybendal Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Dybendal Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 103931

  Journalnummer: 8-77-12-337-1001-1997

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Døjringevej 23D

  Postnr & by: 4190 Munke-Bjergby

  Kommune: Sorø

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (660862.00, 6153278.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


  Senest målt den: 17-08-2015


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  82343 8.000 2004-12-20 2024-11-09 0

  82342 16.000 1994-11-09 2004-12-20 0 Fra plantcatchcond: vandværk Vandindvindingstilladelsen nedsat pr 20/12 2004 Fra plantcatchcond: vandværk Vandindvindingstilladelsen nedsat pr 20/12 2004

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  210. 582 1967-01-01 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.