vand-kvalitet.dk

- Endrup Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Endrup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 83142

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Endrupvej 62A

Postnr & by: 3480 Fredensborg

Kommune: Fredensborg

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (712777.94, 6210457.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 16º dH


Senest målt den: 18-10-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

131735 200 800.000 2016-11-01 2046-10-31

106642 800.000 2010-04-01 2016-11-01 Fredensborg Kommune har med, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v. midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen, således at indvindingstilladelsen til vandværkets boringer fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

8259 800.000 2000-02-14 2010-04-01 0 Fra plantcatchcond: Nedsættelse meddelt med j.nr. 8-77-12-208-2-99 (tilladelsemappe 1999/67) /NiN. Sagsbehandler Henrik Nielsen Fra plantcatchcond: Nedsættelse meddelt med j.nr. 8-77-12-208-2-99 (tilladelsemappe 1999/67) /NiN. Sagsbehandler Henrik Nielsen

8258 1.300.000 1976-12-13 2000-02-14 0 Fra plantcatchcond: LVK Fra plantcatchcond: LVK

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

187. 1277 Vandværksboring

187. 1265 Vandværksboring

187. 1251 Vandværksboring

187. 1246 2019-03-13 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

187. 1175 Vandværksboring

187. 1172 Vandværksboring

187. 1170 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

187. 1161 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.