vand-kvalitet.dk

- Engbjerg Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Engbjerg Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 99907

  Journalnummer: 13.02.02K08-67-08

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Nejrupvej 64

  Postnr & by: 7620 Lemvig

  Kommune: Lemvig

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (450119.83, 6270562.39)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 6.8º dH


  Senest målt den: 11-11-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  80127 1.290.000 2005-01-24 2035-02-01 0

  80126 900.000 1983-05-24 2005-01-23

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  52. 404 2015-12-01 Vandværksboring

  52. 264 1997-02-06 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

  52. 263 1996-12-18 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

  52. 254 1993-09-10 Vandværksboring

  52. 253 1993-06-18 Vandværksboring

  52. 218 1983-05-25 Vandværksboring

  52. 170 2018-02-27 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

  52. 159 2018-02-27 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

  52. 158 1967-05-21 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.