vand-kvalitet.dk

- Frederiksberg Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Frederiksberg Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 44357

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Stæhr Johansens Vej 38

Postnr & by: 2000 Frederiksberg

Kommune: Frederiksberg

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (721327.00, 6176583.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 11º dH


Senest målt den: 05-10-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

131571 2.500.000 2016-08-31 2046-08-31 Indvindingsmængde Frederiksberg: Maks 1.200.000 m3 pr. år Indvindingsmængde København: Maks 1.600.000 m3 pr. år Samlet indvindingsmængde: Maks 2.500.000 m3 pr. år Tilladelsen er fordelt på 2 kommuner Indvindingsboringer, Frederiksberg: FF2, DGU nr. 201.3702, FF3, DGU nr. 201.5311 og FF4, DGU nr. 201.5312 Indvindingsboringer, København: FF1, DGU nr. 201.274 og FF5, DGU nr. 201.7924

99309 2.500.000 2005-11-01 2016-08-30 Den samlede indvinding må ikke overstige 2,5 mio m3/år fordelt på maksimalt 1,4 mio m3/år for for de tre boringer i Frederiksberg kommune, FF2 (dgu.nr. 201.3702), FF3 (201.5311), FF4 (201.5312) og maksimalt 1,3 mio m3/år for de 2 boringer i Kbh Kommune FF1 (201.274) og FF2 (201.5692). Tilladelsen er forlænget via generel dispensation

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

201.15830 2022-07-05

201. 7924 2013-06-01 Vandværksboring

201. 5692 2003-12-01 2011-07-02 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

201. 5312 2003-12-01 Vandværksboring

201. 5311 2003-03-01 Vandværksboring

201. 3702 1961-01-01 Vandværksboring

201. 1444 1961-01-01 2006-08-30 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

201. 274 1935-01-01 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.