vand-kvalitet.dk

- Glostrup Hovedvandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Glostrup Hovedvandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106321

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 1

  Adresse: Ørnebjergvej 7-9

  Postnr & by: 2600 Glostrup

  Kommune: Glostrup

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (714248.40, 6173837.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 28º dH


  Senest målt den: 18-01-2024


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  147886 855.000 2021-02-09 2041-04-11 Glostrup Forsynings samlede årlige indvinding må højst være på 1,55 mio. m3 med nedenstående fordeling mellem de enkelte kildepladser (Indvindingen må samlet forskydes med op til 100.000 m3 pr. år mellem de 4 førstnævnte kildepladser): Kildeplads Ørnebjergvej - 375.000 m3/år. Kildeplads Stadionvej - 215.000 m3/år. Kildeplads Vestskoven - 450.000 m3/år. Kildeplads Ejby - 425.000 m3/år. Kildeplads Den grønne Kile - 85.000 m3/år. Vandet fra de 3 sidste kildepladser kan behandles på begge vandværker.

  136562 750.000 2017-04-01 2021-02-09 Den samlede årlige indvinding for Glostrup Vand A/S må højst være på 1,33 mil m³ pr. år. Hovedvandværket behandler vand fra kildeplads Ørnebjergvej og delvist (ca. 60%) fra de to kildepladser Ejby og Vestskoven. Samlet ca. 750.000 m³ pr. år. Indvindingen må samlet forskydes med op til 100.000 m³/år i forhold til nedenstående mængder på kildepladserne for Glostrup Vand A/S:

  113618 330.000 2011-04-12 2017-03-31 Den samlede årlige indvinding for Glostrup Vand A/S må højst være på 1,33 mil m³ pr. år fra Hovedvandværk, Hjælpevandværk (Kildeplads Stadionvej), Hjælpevandværk (Kildeplads Vestskoven) og Ejby Vandværk Indvindingen må samlet forskydes med op til 100.000 m³/år i forhold til nedestående mængder på Hovedvandværkets kildeplads, kildeplads Stadionvej og kildeplads Vestskoven: Hovedvandværk 300.000 m³/år; Hjælpevandværk, Kildeplads Stadionvej 300.000 m³/år; Hjælpevandværk, Kildeplads Vestskoven 400.000 m³/år

  85655 330.000 2000-04-19 2011-04-11

  85653 800.000 1937-12-01 2010-01-01

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.