vand-kvalitet.dk

- Hjerm Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Hjerm Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 99778

  Journalnummer: 877267140184

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Lindevænget 47b

  Postnr & by: 7560 Hjerm

  Kommune: Struer

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (477905.34, 6254644.59)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 16º dH


  Senest målt den: 31-08-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  134927 140 170.000 2017-08-30 2047-08-30

  131739 140 225.000 2016-08-01 2017-08-01 Administrativt forlænget, da vandværket har ansøgt om en fornyelse.

  80010 140 225.000 2000-08-28 2016-08-01

  80009 140 350.000 1986-08-14 2000-08-27

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  64. 1727 2017-01-01 Reserve/Nødvands boring

  64. 1726 2017-01-01 Reserve/Nødvands boring

  64. 1471 2018-01-10 Vandværksboring

  64. 637 2018-01-10 Vandværksboring

  64. 563 2018-01-10 Vandværksboring

  64. 481 1969-10-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.